Kapitał ludzki i społeczny a zarządzanie wiedzą

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 13, Numer 1-2 (2012) s. 183-203
Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec, Dariusz Wagner

 

do góry