Modele nazewnicze w antroponimii ludowej mieszkańców okolic Łowicza

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 13, Numer 1-2 (2012) s. 253-273
Dorota Lewandowska-Jaros

 

do góry