Zabytki egipskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie : część II : amulety

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 5 (1987) s. 97-217
Joachim Śliwa

 

do góry