Stemple ceramiczne z wykopalisk polskich na Cyprze (kampanie 1981-1982-1983)

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 6 (1987) s. 107-111
Zofia Sztetyłło

 

do góry