"Wolność dźwięku. John Cage za żelazną kurtyną" ("A hang szabadsága. John Cage a vasfüggömy mögött"), Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Muzeum, Budapeszt, 23 października 2012 – 17 lutego 2013 = "The Freedom of Sound. John Cage behind the Iron Curtain", Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, 23 November 2012 – 17 February 2013.

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 8 (3) (2012) s. 6

 

do góry