Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947-1956

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 7, Numer 1 (2001) s. 5-31
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz

 

do góry