"Archeołogiczeskie dannyje o Sławjanach II-IX wiekow. Perspektivy retrospektiwnogo metoda", M. B. Szczukin [w:] "Archeołogiczeskij Sbornik", t. 17, 1976 : [recenzja]

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 24 (1978) s. 433-437
Antoni Porzeziński , M. B. Szczukin (aut. dzieła rec.)

 

do góry