Rozwój wielkiej własności klasztornej na Śląsku do połowy XIII wieku

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 13, Numer 2 (1958) s. 179-206
Wacław Korta

 

do góry