Folia Historiae Artium organem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 1 (1995) s. 5-7
Lech Kalinowski

 

do góry