[Akademia Umiejętności w Krakowie ogłasza niniejszem konkurs z fund. Ks. Adama Jakubowskiego...]

Przegląd Historyczny, Tom 1, Numer 2 (1905) s. 311
Ulanowski

 

do góry