Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 10, Numer 1-2 (2004) s. 207-239
Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec

 

do góry