Czar przyjaźni : z rozmyślań nad VIII i IX księgą "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa

Roczniki Humanistyczne, Tom 16, Numer 3 (1968) s. 61-72
Janina Niemirska-Pliszczyńska

 

do góry