Mazowszanie w oddziałach piechoty zaciężnej Królestwa Polskiego w XV wieku

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 3, Numer 1 (1997) s. 245-253
Tadeusz Grabarczyk

 

do góry