"Communitas civium" w miastach polskich rządzących się prawem magdeburskim

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 30 (218) (1990) s. 25-37
Krystyna Kamińska

 

do góry