Równość obywateli wobec prawa a przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 34 (284) (1994) s. 89-101
Andrzej Westphal

 

do góry