Wszczęcie postępowania karnego w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI wieku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 35 (304) (1996) s. 89-114
Danuta Janicka

 

do góry