Nowe tendencje w rozwoju instytucji poręki społecznej i warunkowego zawieszenia wykonania kary w radzieckim prawie karnym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 16 (89) (1978) s. 193-209
Mikołaj Leonieni

 

do góry