Poglądy Lenina na rolę i zadania związków zawodowych w Rosji w latach 1900-1922 : próba systematyzacji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 14 (139) (1983) s. 23-50
Roman Bäcker

 

do góry