Konferencja Hanzeatyckiej Wspólnoty Pracy Niemieckiego Towarzystwa Historyków w NRD w Mühlhausen

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 41, Numer 2 (1976) s. 140-142
Zbigniew Binerowski

 

do góry