O organizacji wojska u Roksolanów : między sojuszem z Palakesem a wyprawą na Mezję w 69 r. n.e.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 31 (330) (1999) s. 53-59
Mariusz Mielczarek

 

do góry