Zainteresowania archiwalno-historyczne biskupów warmińskich w początkach XVI w.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 16 (114) (1980) s. 89-97
Irena Janosz-Biskupowa

 

do góry