O skróceniu samogłosek ē, ō w niektórych językach słowiańskich

Lud Słowiański : pismo poświęcone dialektologii i etnografii Słowian, Tom 3, Numer 2 (1934)
Nicolaas van Wijk

 

do góry