Alina Maciejewska 1912-1974

Studia Muzealne, Tom 11 (1975) s. 141-142
Ligia Wilkowa

 

do góry