Klaudiusz (41-54 r.) - propagandowy wizerunek władcy rzymskiego w świetle źródeł Numizmatycznych

Magazyn Numizmatyczny, Numer 29 (2000) s. 24-28
Agata A. Kluczek

 

do góry