Dział Folkloru i Sztuki Ludowej

Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej, Tom 2 (1987) s. 194-195
Małgorzata Jurecka

 

do góry