"The American Archivist", 27, nry 3-4, Washington 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 318-319
Alicja Makowska

 

do góry