"Bibliographie der ehemaligen preussischen Ostprovinzen. Übergreifende Themen. 1958-1970", Herbert Rister, Marburg 1981 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 49, Numer 1 (1984) s. 149-150
Henryk Baranowski , Herbert Rister (aut. dzieła rec.)

 

do góry