Upadły anioł : antropomorficzne uskrzydlone przedstawienia Diabła w sztuce bizantyńskiej

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 2/3 (1996/1997) s. 65-81

 

do góry