Pod okupacją sowiecką : (Mińsk w sierpniu 1920 r.)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 3 (1995-1996) s. 34-39
Janusz Kuligowski

 

do góry