5 Pułk Ułanów Zasławskich : szkic historyczny do 1921 r. : uzupełnienie

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 1 (1997-1998) s. 52-58
Jerzy Garbaczewski

 

do góry