Walki niemiecko-radzieckie na terenie powiatu mińskiego w lecie 1944 roku

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 13 (2005) s. 60-63
Artur Wróblewski

 

do góry