Małżeństwo przed urzędnikiem świeckim w przedrewolucyjnej Francji

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 30 (218) (1990) s. 181-193
Irena Malinowska-Kwiatkowska

 

do góry