"PPR 1944-1945 (studia nad rozwojem organizacyjnym partii)", N. Kołomejczyk, Warszawa 1965 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 20, Numer 4 (1965) s. 612-615
Bronisław Pasierb , N. Kołomejczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry