Średniowieczne misterium "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka jako inspiracja reżyserska w dwudziestowiecznym teatrze polskim

Kultura - Media - Teologia, Tom 7 (2011) s. 41-63
Edyta Jarosz-Mackiewicz

 

do góry