Stefan Kardynał Wyszyński wobec "universum" sztuki

Kultura - Media - Teologia, Tom 3 (2010) s. 82-91
Jerzy Miziołek

 

do góry