Sprawozdanie kasowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za rok 1911.

Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 5 (1912) s. 73-87

 

do góry