Kościół jezuicki w Nysie

Opolski Rocznik Muzealny, Tom 4, Numer 1 (1970) s. 391-439
Konstanty Kalinowski

 

do góry