"Joachim Lelewel i demokracja niemiecka. Z dziejów międzynarodowych kontaktów polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji", Andrzej Feliks Grabski, Łódź 1987 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 3 (1988) s. 595-599
Stefan Kieniewicz , Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.)

 

do góry