Ostrzeżenie wyznawców Chrystusa w perspektywie kary dla bezbożnych na podstawie Listu Judy

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 16 (2012) s. 21-30
Dariusz Adamczyk

 

do góry