Ks. Michał Woroniecki CM : kapłan, zesłaniec, artysta (1908 – 1998)

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 16 (2012) s. 87-118
Józef Makarczyk

 

do góry