Kwestia armeńska w świetle propagandy cesarza Augusta : (na przykładzie ikonografii i legendy aureusów z 20 r. p.n.e.)

Magazyn Numizmatyczny, Numer 37 (2012) s. 28-41
Bożena Badura

 

do góry