Lokalizacja średniowiecznej wsi Donatowej Woli : (w świetle źródeł lwowskich)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 8 (1999) s. 143-147
Zdzisław Budzyński

 

do góry