Językowy obraz człowieka w księgach proroków "mniejszych"

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(16) (2011) s. 25-39
Jolanta Szarlej

 

do góry