Rola dyrektyw indywidualizacji i standaryzacji w procesie ustalania skutku prawnego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 12 (56) (1973) s. 97-107
Andrzej Mrózek

 

do góry