Właściwość rzeczowa sądu wojewódzkiego w sprawach o prawa autorskie : (uwagi na tle ustawy o prawie autorskim z 1952 r.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 21 (134) (1982) s. 71-83
Jan A. Piszczek

 

do góry