"Plato Socraticus" - "Apologia Sokratesa" i "Eutyfron"

Peitho : examina antiqua, Tom 2 (2011) s. 79-92
Michael Erler , Marian Andrzej Wesoły (tł.)

 

do góry