Maryja widziana w relacji do Boga Trójjedynego : koncepcja reprezentowana przez mariologię paulińską doby baroku

Studia Claromontana, Tom 20 (2002) s. 5-18
Tadeusz Dionizy Łukaszuk

 

do góry