Z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej na Węgrzech

Studia Claromontana, Tom 11 (1991) s. 219-229
István Csapláros

 

do góry