Wpływ idei niemieckiego Oświecenia na edukacyjną działalność prymasa Michała Poniatowskiego : fascynacje i kontakty

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 5, Numer 1 (1999) s. 67-91
Katarzyna Karaskiewicz

 

do góry