"Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954", Andrzej Zaćmiński, Bydgoszcz 2003 : [recenzja]

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 10, Numer 1-2 (2004) s. 261-265
Przemysław Wójtowicz , Andrzej Zaćmiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry